Een goed begin van uw vakantie

GSH Kampen Caravanwandherstel

1 januari 2012

GSH Kampen is een Caravanwand herstel bedrijf en het bevindt zich niet in Kampen, zoals u wellicht zou kunnen denken, maar in Smilde. De toevoeging Kampen komt van de achternaam van de eigenaar Rene. Rene Kampen. Dat kan natuurlijk ook.

GSH Kampen Caravanwandschadeherstel is een onderdeel van Gevelschade en Caravanwandherstel. De gedachte achter beide afdelingen is dezelfde. Schades als deuken, krassen, verkleuring en roestvorming aan gevelbekleding geven een gebouw een verwaarloosde uitstraling. Deze schades werden in het verleden vaak ongedaan gemaakt door nieuwe beplating hetgeen hoge kosten met zich mee bracht. Om één paneel te vervangen kan het nodig zijn dat de gehele wand gedemonteerd en gemonteerd moet worden en dan hebben we het nog niet over het risico van kleurverschil.
Dezelfde problematiek geldt voor caravans en campers. Een beschadigde caravanwand (door bijvoorbeeld deukjes, krasjes, of gaatjes) geeft het geheel een verwaarloosde uitstraling. Reparatie betekende vroeger niet zelden het vervangen van een (deel) van de caravan wand. Gelukkig is dat niet meer nodig met de reparatiemethode van Profile Repair®.
Doorgebruik te maken van deze nieuwe technieken kan een beschadiging zeer plaatselijk worden hersteld. Hiermee wordt een dure reparatie voorkomen. Maar het scheelt niet alleen geld, het scheelt ook veel tijd omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met leveringstijden van wanden.

De Profile Repair techniek berust op het principe dat het beschadigde geprofileerde plaatwerkdeel wordt bewerkt, totdat de oorspronkelijke structuur weer aanwezig is.
De schadeplek wordt blank gemaakt, eventuele gaatjes in de wand worden gedicht, vervolgens wordt op een naastgelegen identiek deel van de plaat een mal vervaardigd. De deuk of diepe kras wordt gevuld met een speciaal vulmiddel, waarna de mal door middel van vacuüm in het vulmiddel in de deuk wordt gedrukt. Na het uitharden van het vulmiddel wordt de schadeplek afgewerkt en gespoten.
Voordelen: geen wachttijden totdat vervangende plaatmateriaal leverbaar is, korte reparatietijd, geen lekkagegevaar, garantietermijn van maar liefst 10 jaar! En door dit alles een lager schadebedrag.

De voordelen zijn groot!
-geen leveringstijden dus korte reparatietijd
-lage kosten
-onzichtbaar herstel

Vanaf 1 augustus 2011 is GSH Kampen Caravanwandherstel lid van de FOCWA en deelnemer aan het FOCWA zekerheidsfonds.

GSH Kampen, Vaartweg 15, 9422 CM Smilde
Tel: 06 48206214 - www.caravanwandherstel.nl
 

Vorige pagina

Op bezoek bij