Een goed begin van uw vakantie

Richten dakschotel

4 april 2011

Door Hans Vis - Mobile Dish Satting BV - april 2011
Snel, simpel en doeltreffend richten van een dakschotel op camper of caravan
Satelliet TV is de enige mogelijkheid om TV uitzendingen in eigen taal te kunnen volgen in het buitenland. Anders dan we gewend zijn bij kabel-TV of Digitenne is het niet voldoende om een TV-toestel, een ontvanger en een antenne aan elkaar te koppelen. Je zult eerst de schotelantenne op de satelliet moeten richten.

Iedere TV-satelliet staat op een eigen, vaste plaats, hoog boven de evenaar. De positie van een satelliet kan vanaf elke standplaats worden aangegeven in richting (azimut) en hoogte (eleva-tie), de richtwaarden. Grofweg verandert de hoogte bij een Noord-Zuid en de richting bij een Oost-West verplaatsing. De richting- en hoogte-instelling van de schotel verandert daardoor per standplaats.

Op een kampeerterrein staat een caravan of camper nooit echt waterpas. Een beetje scheef-stand maakt voor het instellen van de richting weinig uit. Maar voor de hoogte zeker wel. Twee graden afwijking kan genoeg zijn om niets te ontvangen. Het is als een scheefstaande vuurtoren, de hoogte-instelling kan nooit gelijk zijn in alle richtingen. De (verkeerde?) hoogte als eerste instellen is dan bepaald onlogisch.

Het richten van een schotelantenne op camper of caravan kan op een paar manieren:

Zoeken
Handmatig wordt een hoogte ingesteld en de schotel rondgedraaid tot er signaal wordt ont-vangen. De prijsstelling is een voordeel. Nadelen van een dakschotel zijn de onzichtbaarheid op het dak, het mede daardoor moeizame zoeken en het irritante gepiep van de signaalmeter. Instellingsaanwijzingen van ‘specialisten’ zijn vaak verkeerd. Bij het zoeken geldt zeker dat eerst de richting goed instellen en dan pas de hoogte zoeken de betere volgorde is bij scheef-stand. Maar doorgaans ontbreken de hulpmiddelen om de schotel op het dak precies in te stel-len.

Scannen
Motorisch worden hoogtes ingesteld en de schotel rondgedraaid tot het gewenste signaal technisch is herkend. Deze technische afhankelijkheid en de prijs zijn nadelen van de auto-maat. Bedieningsgemak is voordeel, maar hoe lang nog? Digitale uitzendingen zijn lastiger te herkennen dan de verdwijnende analoge uizendingen. Nu wordt de digitale zendtechniek DVB-S opgevolgd door DVB-S2 met 30% meer signaal per minuut. De automaat krijgt min-der tijd voor meer herkennen. En dat lukt soms niet. Dan moet de camper of caravan ver-plaatst worden om een betere beginstand te krijgen. Vaak krijgen bomen dan de schuld.

Richten
Kortgeleden is er een optie bijgekomen waarbij je een al aanwezige handbediende dakschotel direct goed kan richten, als je weet
van welke satelliet je uitzendingen wilt ontvangen, waar je bent op de landkaart, uit navigatiesysteem of campinggids en hoe je staat, uit kompas- en waterpasmeting.

Manieren van richten

  Satller richten Handmatig zoeken Automatisch scannen
Kosten + + -
Snelheid + - +
Gemak + - +
Techniek + + +

Het richtsysteem is gebaseerd op een richtmethodiek met hulpmiddelen (zie illustraties) die onder de naam Satller© als set wordt verkocht. Dit richtsysteem vereist een paar minuten zelfwerkzaamheid. Daar staat de bescheiden meerprijs, de snelheid van richten en de eenvou-dige bediening tegenover. De scheefstand wordt bij deze richtmethode eenvoudig omgerekend tot instelwaarde voor hoogte.

Meer weten over dakschotel richten? Meer weten over statiefschotel richten zonder problemen met bomen? www.mdsatting.com / 0900 4440800 (10 ct/min)

Vorige pagina